Pritužbe

Pritužbama gostiju treba učinkovito upravljati

Modul HSC Pritužbe automatski upravlja pritužbama, čime se ostvaruje učinkovito upravljanje svim pritužbama gostiju. Sustav se brine za zaprimanje, praćenje, provjeru i učinkovitu obradu svih pritužbi.

HSC prituzbe