Podaci o poduzeću

PSE Trgovina d.o.o.

Uprava:

Aleksandar Marijanić


Adresa:

Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 6413 801

Faks: +385 (1) 6413 809

website: www.pse.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080757290.

Temeljni kapital: 500.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.

OIB: 83475660659, MB: 2744040

Poslovni račun : Zagrebačka banka d.d. IBAN : HR6723600001102198524 ; SWIFT: ZABAHR2X

Lokacija