OpenScape Xpressions

Uvođenje objedinjenih komunikacija može biti jednostavno i brzo

xpressions_1

 

 

OpenScape Xpressions predstavlja paletu rješenja s osnovnom zadaćom; objediniti komunikacije u poslovnim sredinama koja žele nezavisan i funkcionalno bogat sustav.

OpenScape Xpressions se jednostavno integrira u postojeći IT sustav i povezuje s telekomunikacijskim sustavom.

Iz široke liste, izdvajamo slijedeće funkcije: govorna pošta, objedinjene poruke, neposredne poruke, dostupnost te govorne i video konferencije.

 

xpressions_2Jednostavnim i učinkovitim pristupom, sustav OpenScape Xpressions omogućava Vam otklanjanje problema nastalih kao posljedica segmentiranih komunikacija, odnosno komunikacijskih preopterećenja. U većini slučajeva komunikacijska opterećenja ograničavaju zaposlene pri obavljaju primarnih zadaća i s time neposredno usporavaju rad tima. Posljedica, visoki troškovi poslovnih komunikacija.


Uvođenjem platforme objedinjenih komunikacija, OpenScape Xpressions minimizira učinke i u većini slučajeva u potpunosti otklanja navedene probleme.

Usklađuje zaposlene i informacije, sve u cilju bržeg djelovanja i donošenja odluka. Pored smanjivanja troškova, ključni rezultati ostvaruju se kroz povećanu učinkovitost zaposlenih i racionalizaciju komunikacijskih procedura/postupaka.

Integrirana funkcionalnost audio i video konferencijskih veza pomaže Vam u smanjivanju rastučih troškova putovanja.

Mogućnost učinkovitog rada od kuće, dodatno smanjuje troškove prostora, odnosno cjelokupnih zavisnih troškova radnog mjesta.

Sistem osigurava kvalitetniji i učinkovitiji odaziv na zahtjeve tržišta/stranaka.

Pomoću funkcionalnosti dostupnosti, imate i pregled nad dostupnošću suradnika.
S nekoliko dodatnih poteza, »klikova«, možete aktivirati audio ili video konferenciju te promptno odgovoriti na postavljeni zahtjev.

 

Glavne prednosti
Otvoren sustav – OpenScape Xpressions moguće je povezati s različitim telekomunikacijskim sustavima, pri tome ne zahtjeva promjene na istom, odnosno IT infrastrukturi. Jednostavno i učinkovito je moguće povezati s najčešćim sistemima za elektronsku poštu i sustavima za timski rad.

Potpuni sustav – OpenScape Xpressions nudi Vam sve potrebne funkcije: govorna pošta, faks server, funkcionalna integracije telefonije i računala, poručivanje, dostupnost, konferencijske veze i brojne druge funkcije za potporu mobilnosti zaposlenih i povećanje produktivnosti.

Prilagodljiv sustav – Iz bogate palete funkcionalnosti, korisnici odabiru funkcionalnosti koje najbolje odgovaraju potrebama poslovnih procesa, funkcionalnosti s kojima postiže maksimalne učinke.

xpressions_3web_assistantxpressions_4