Image

Parkiranje

Sedež našega podjetja se nahaja v poslovno stanovanjski stavbi Celovški dvori, na Rakuševi 22 v Ljubljani. Vozila lahko parkirate v 1. kletni etaži podzemne garaže. Dostop v podzemne garaže je iz Rakuševe ceste. Za vstop v garažo nas pokličite iz domofona tako, da vtipkate 828*.

Obiskovalci lahko svoja vozila parkirate v 1. kleti, vhod v parkirišča je označen z napisom »OBISKOVALCI«, tudi na tem vhodu nas pokličite iz domofona, ponovno vtipkajte 828*.

V parkirni hiši za obiskovalce parkirajte skrajno levo, čim bližje vhoda v stavbo Rakuševa 22, kjer vas bomo pričakali in pospremili v naše poslovne prostore.

Pri uvozu in izvozu iz garaže v območju izvozne rampe, vrat in zapornice vas prosimo, da ste posebno previdni in upoštevate primerno hitrost.