Delovni čas PON-PET 08:00 - 16:00

LTE router-kako izboljšati signal

Zaradi vse večje praktičnosti in cenovne dostopnosti se uporaba mobilnega interneta in s tem LTE routerjev (usmerjevalnikov) močno povečuje. Pri tem velikokrat pridemo do problema slabega LTE signala in s tem manjših hitrosti prenosa podatkov. To je razlog, da ima večina samostoječih LTE usmerjevalnikov vhode za priklop zunanjih anten. Večinoma sta to 2 vhoda, saj operaterji podpirajo sistem MIMO, ki z uporabo 2 anten omogoča veliko višje hitrosti prenosa podatkov kot v primeru, da uporabljamo samo eno anteno. Izvedb MIMO antenskih kompletov je veliko.

Največ se uporabljajo kompleti MIMO usmerjenih anten večjih dimenzij, ki zagotavljajo večjo ojačitev signala, kar omogoča pokrivanje izgub, ki nastanejo v povezovalnih kablih med antenami in LTE routerji. Te usmerjene antene se montirajo na objektu, kjer je LTE signal najboljši. Praviloma je to na strehi ali podstrehi. Anteni sta obrnjeni v isto smer iz katere prihaja najboljši signal. Montirani sta na isti drog na določeni oddaljenosti, da se čim manj motita. Prav zaradi medsebojnih motenj so te nagnjene po osi v različne smeri, da čim manj vplivata druga na drugo. Obe anteni sprejemata in oddajata mobilni signal, zato sta povezani z isto bazno postajo.

Drugi tip LTE anten so vsesmerne antene, ki imajo krajša priključna kabla in nižji faktor ojačanja. Uporabijo se v primeru, ko imamo v samem prostoru, kjer se nahaja usmerjevalnik boljši LTE signal kot je na mestu kjer je montiran le-ta. Ta vrsta antene sprejema in oddaja signal v vse smeri, zato sama usmerjenost ni tako pomembna. Montiramo jo lahko v bližino okna ali na zunanji strani stene, kjer se nahaja router.

V vsakem primeru, se moramo zavedati, da antena ne more naredi signal iz nič. Lahko pa obstoječi signal ojača in ga preko kabla posreduje napravi. Torej na mestu montaže antene mora biti prisoten kar se da kvaliteten signal operaterja, ki ga želimo uporabiti v LTE usmerjevalniku.

EnglishCroatia